Над 20 години опит в дейността


Екипът на фирмата има повече от 20 години опит в дейността си, което гарантира бързото внедряване, добрата поддръжка и безпроблемното функциониране на инсталираните продукти.

Една интегрирана информационна система за максимална ефективност на работа

  • подобряване на организацията

  • изчистване на отчетността

  • автоматизиране на процесите

  • подобряване на планирането

Ядрото на програмния продукт обхваща изцяло първичната фирмена отчетност

  • доставки и производство

  • продажби и ценообразуване

  • следене на вземания и задължения, движение на парични средства

  • поръчки от клиенти и заявки към доставчици, планиране на наличности

Предлаганото от нас софтуерно решение е изградено на модулен принцип, което дава възможност да предложим най-подходящото за всеки случай решение и да запазим цените в достъпни граници

 
 

Пълна интеграция с
платформа за мобилна търговия

Извършване на продажби, приемане на поръчки и събиране на дължими суми чрез мобилни устройства; отпечатване на всички необходими документи чрез мобилни печатащи устройства

Виж повече

Интеграция с
он-лайн система за приемане на поръчки

Въвеждане на поръчки през произволен Web-browser. Възможност за дефиниране на различни нива на достъп за дистрибутори и клиенти.

Виж повече
 
  • Тестов текст

  • Тестов текст